Generelle oplysninger

Hvordan bliver jeg medlem?  
Ret henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller mød op til et af vore arrangementer
Hvad koster det at være medlem?  
Det koster kr.: 350,- pr. sæson, som dækker efteråret og det følgende forår

 

Kan jeg deltage i arrangementerne uden at være medlem?

 

 

Ja, det koster kr.: 200,- pr. gang inkl. kaffe/the med brød.
Se i øvrigt i aktivitetskalenderen.


Kaffe/the med brød for medlemmer

Drikkevarer
 
kr.: 55,-

Dagspris


Betingelser for tilbagebetaling af
forudbetalt deltagergebyr ved arrangementer/ture

Arrangementer med begrænset deltagerantal!  

 

Der gælder "først-til-mølle-princippet" - og man tilmelder sig ved at indbetale deltagergebyret til Strib Husmoderkreds' konto i Middelfart Sparekasse.

 

Hvornår og hvordan tilbagebetales deltagergebyr?

 

Når det begrænsede deltagerantal er nået - vil deltagerbetalingen blive tilbagebetalt for de medlemmer, der p.gr.a. overtegning ikke kan deltage.


Ved et medlems afbud til forudbetalte arrangemen-
ter /ture!

 

 

 

Kredsen vil bestræbe sig på at sælge pladsen/billetten til en anden, der evt. står på venteliste.
Lykkes dette vil det forudbetalte deltagergebyr blive tilbagebetalt.
Lykkes dette ikke tilbagebetales det forudbetalte deltagergebyr ikke.